Phòng Cung Ứng Upmua | Upmua.com
Bơ trái Bơ trái
Loại: bơ dằm Bảo Lộc
45.000 ₫ 44.000 ₫
kg
Xoài xanh Xoài xanh
Loại: trai cay dia Long An
25.000 ₫ 3.750 ₫
kg
Xoài chín Xoài chín
Loại: sinh tố, trái cây thập cầm Long An
30.000 ₫ 4.500 ₫
kg
Củ sắn (giá thị trường) Củ sắn (giá thị trường)
đà lạt
15.000 ₫ 2.250 ₫
kg
Đu Đủ Chín Đu Đủ Chín
Loại: sinh tố Đồng Nai
20.000 ₫ 8.750 ₫
kg
Tắc (giá thị trường) Tắc (giá thị trường)
đà lạt
15.000 ₫ 8.000 ₫
kg
Chanh tươi (giá thị trường) Chanh tươi (giá thị trường)
đà lạt
20.000 ₫ 5.000 ₫
kg