Phòng Cung Ứng Upmua | Upmua.com
Dưa Gang nguyên trái Dưa Gang nguyên trái
Loại: trái cây dằm Long An
15.000 ₫ 2.250 ₫
kg
Thơm chín Thơm chín
Loại: thơm trái tươi Long An
17.000 ₫ 6.000 ₫
cai
Táo (bom) Táo (bom)
Loại: trái cây dĩa China
30.000 ₫ 4.500 ₫
kg
Ổi (giá thị trường) Ổi (giá thị trường)
17.000 ₫ 250 ₫
kg
Mãng Cầu trái Mãng Cầu trái
Loại: mắng cầu dằm Long An
30.000 ₫ 10.250 ₫
kg
Sapoche trái Sapoche trái
Loại: sapoche dằm Long An
25.000 ₫ 3.750 ₫
kg