Phòng cung ứng Đồi Gió | Upmua.com
Cafe nguyên liệu Cafe nguyên liệu
Loại: A18 Bảo Lộc
135.000 ₫
kg
Bao nilong phân loại trái cây Bao nilong phân loại trái cây
Loại: bao trắng Viet nam
50.000 ₫ 4.000 ₫
kg
Bao rác cuộn đại Bao rác cuộn đại
Loại: bao đen Viet nam
28.000 ₫
kg
Sữa La Rosee Malay Sữa La Rosee Malay
Loại: sinh tố, trái cây thập cầm Malaysia
970.000 ₫ 50.000 ₫
lon
Sổ doanh thu Bán hàng Sổ doanh thu Bán hàng
Loại: sổ tựj đóng Gạch cafe
10.000 ₫ 5.000 ₫
cai
Bảng kiểm kê hàng hóa Bảng kiểm kê hàng hóa
Loại: Sổ tự đóng Gạch cafe
16.000 ₫
cai
Sổ chấm công Sổ chấm công
Loại: sổ tự đóng Phòng cung ứng
16.000 ₫ 1.000 ₫
cai