Mua hàng chợ đầu mối | Upmua.com

Giá mới cập nhật

Bảng kiểm kê hàng hóa Bảng kiểm kê hàng hóa
Loại: Sổ tự đóng Gạch cafe
16.000 ₫ 1.000 ₫
cai
Hoa cúc khô Hoa cúc khô
Loại: hoa cúc phơi khô Viet nam
50.000 ₫ 10.000 ₫
kg
Trà Hoa Cúc Trà Hoa Cúc
Việt Nam
31.000 ₫ 1.000 ₫
hop
Trà Bạc Hà Trà Bạc Hà
Việt Nam
33.000 ₫ 3.000 ₫
hop
Trà Cozy Đào Trà Cozy Đào
Việt Nam
33.000 ₫ 3.000 ₫
hop
Trà Gừng Trà Gừng
Việt Nam
42.000 ₫ 2.000 ₫
hop
Bột Béo Bột Béo
Việt Nam
60.000 ₫ 8.000 ₫
kg
Osterberg Phúc Bồn Tử Osterberg Phúc Bồn Tử
Việt Nam
110.000 ₫ 7.000 ₫
con